Resistimos para vivir, marchamos para transformar" 
Foro de cambio climático